Yoga

Yoga...
Nedá se naučit..
yogu cítíte!
Yogu žijete!
Yogou jste... Je součástí každodenního života
Je součástí vas, součástí vaší mysli..
Yoga je stav mysli, stav býti, který resonuje s vaší duši a srdcem...
Yoga nejsou jen asany... Asany se lze naučit, pilovat je, procvičovat..
Pouhou praxi asan se yoze přibližujeme...
V západním světě jsou asany úžasným prvním krokem, jak si začít uvědomovat stav svého bytí a své mysli, citit telo i dech ... V tradiční yoze se ale k asanam pristupuje jinak, vlastně podle otce yogy Patanjaliho, jsou ay na 3.stupni yogove praxe...

Ano, na západě jsme naučení přes fyzicno a proto je třeba i k yogovému systému přistupovat trochu jinak, ale vždy individuálně, což respektovala vždy i Yoga klasická...

Prakticky pouze velmi málo z nás, západně smýšlející populace, začne yogu praktikovat kvůli transformaci svých myšlenek nebo kvůli spojeni se se srdcem..

Za dávných časů yogu předával Guru...( Neučil ale předával)
Gu= světlo
Ru= tma

Neboli ten, který ukazuje cestu ze tmy do světla..
Ano , ukazuje..guru neučí, pomáhá vidět, předává zkušenosti!

Yogove předávání začínalo mantrami (man=myšlenka, tra=prostředek, tedy prostředek ke změně myšlenek).. bez změny myšlení=pročištění mysli od negativních a zbytečných myšlenek, nebyl nikdo vhodný k tomu přejít k praktikování asan a pranayamy... Někteří zpívali a recitovali mantry třeba i rok dva, než se k nějakým asanam vůbec dostali..

V dnešní době je fyzicno pro nás velmi důležité...někdy až zapomínáme na důležitější, a to stav mysli! Ano, je to ale dáno i tím, že díky využívání mnoha technologií nám chybí pohyb, a ten běžný a přirozený se tady snažíme někde nahnat..
Všechno se mění a tedy i yogovy styl předávání znalosti.. v dnešní době tak nějak nejde předávat yogu prastarým a původním stylem
Vy si ale svou yogovou či asanovou praxi můžete vylepšit alespoň posloucháním, obklopovanim se, pobrukováním si různých manter..

Podle Otce Yogy-Patanjaliho, ma yoga 8 odvětví, dělených do 2 sekci: nepřímá (vnější) yoga neboli Bahiranga Yoga (A) a přímá (vnitřní) neboli Antaranga Yoga (B).

A: 1. YAMA spíše sociální neboli vodítko jak se chovat nejen vůči společnosti (patří sem AHIMSA- nenásilí, SATYA- pravdomluvnost, ASTEYA- nepokradeš, BRAHMACHARYA- bez požitků,  APARIGRAHA- nepřivlastňování )

    2. NIYAMA spíše individuální  neboli disciplína ( patří sem SAUCHA- mentální a psychická čistota, SANTOSHA- spokojenost a bezpodmíněná radost, TAPAS- úsilí, SWADHYAYA- samostudium, ISWARA PRANIDHANA- odevzdání se Božskému )

    3. ASANA- pozice těla

    4 .PRANAYAMA- dechové techniky

    5. PRATYAHARA- kontrola nad smyslovými orgány

B: 6.DHARANA- intenzivní koncentrace

     7.DHYANA- meditace

     8.SAMADI- stav jendoty se "supervědomím" neboli jednotou

K praktikování asan je tedy velmi důležité žít Yamu a NiYAMU . v západním světe nejprve praktikujem asany, díky kterým se ale můžete k prožitku Yamy a Niyamy dostat a prohloubením praxe i zařadit do běžného života...