Vipassana

Meditace Vipassana

 ...Pro mě jedna z nejúžasnějších forem čištění mysli, přijmutí skutečnosti a všeho takového, jaké to právě je . . . reality, přitomného okamžiku..

Technika, která mi poprvé v životě ukázala, co znamená vnitřní klid . . . co to je , když ve vás nikdo nemluví, nemá potřebu nic komentovat ani soudit . . . najednou je vše očividné .. . pravda tu, lze  ji vidět, cítit  i  přijmout. . .

Na naučení se techniky Vipassna a pro její vstřebání potřebujete opravdu minimálně 10 dni, které trávíte v tichu. Nemluvit a neřešit nic s nikým. Pouze vy sami se sebou, vy sami v sobě.... a proto tolik pochopíte, prožijete a ucítíte. . .

10 dni v Ashramu v Indickém městě Mumbay pro mě bylo hodně zásadní . . . Po dobu 10 dní jsem nesměla s nikým mluvit- kromě svého guru, učitele meditační techniky. Na začátku kurzu odevzdáte všechny soukromé věci jako mobil, tužka, zápisník, počítač, kameny . . . abyste nemohli praktikovat nic jiného, než jen čistou vipassanu a nekombinovali ji s technikami, které znáte či umíte nebo dávno praktikujete. . . Zakázány jsou i náboženské rituály, motlitby a yogové praktiky. . . to bylo pro mě ze začátku trochu negativní, protože jsem na vipassanu jela hned z yogové školy, kde jsme praktikovali yogu celý měsíc, každý den a několikrát denně...nakonec i to jsem přijala..od prvního dne vstáváte každé ráno ve 4:00 hod, budí vás zvuk starodávného gongu a v podstatě od rána 4.30h až do večera meditujete. V blocích, s pauzami na jídlo a malými přestávkami pro vás a třeba procházku v zahradě ashrámu . . .chodíte brzy spát . .  a před spaním shlédnete video s povídáním Guru Ji S.N.Goenki, který vysvětluje a přibližuje metodu a to, co se vám děje... a jak to bývá, ten muž ví... mluví opravdu vždz právě o tom, co se vám během dne dělo a pokaždé v jeho řeči najdete odpovedi...

Po pár dnech se spánek stává velice bdělým. Tak, že máte pocit, že spíte velmi dlouho, vnímáte a prociťujete totiž každou jeho  minutu . . . Vipassanu jsem prožila ve snad nejenergičtější období roku, a to v období Velikonoc . . . tohle období je pro mě osobně hluboce transformační ... ani jsem nevěděla, že jsou Velikonoce, došlo mi to tak nějak až později . . . Tímpádem ale pro mě Vipassana byla tenkrát a poprvé velmi intenzivní, silná a transformační.

Idealní doba...

O vipassaně jsem před cestu do Indie slyšela pouze jednou, a to od Cauchsurfera z Indie, který mě po příletu vyzvedával na letišti v New Delli...před mým odjezdem jsme spolu komunikovali, a já se ho na to ptala. On mi nic moc nesdělil, tak jsem si něco přečetla, našla, ale naprosto bez zaujetí. Spíše jsem moc nepochytila o co tam jde a jak a proč..?

Ale běhém mých cest po Indii, kde jsem opravdu narážela hlavně na lidi, kteří vipassanu praktikovali a poslední tečkou byla Yogová škola. Náš učitel a další žák naší skupiny, který měl kurz Vipassany již za sebou, byli vipassana medotátoři a tak o tom často hovořili...Byla jsem vykládáním fascinovaná!! Také proto, že jsme každé ráno v yogové škole meditovali a mně vůbec nešlo sedět jen tak v tichosti a bez pohybu  10 či 15 minut. Bylo to pro mě mooooc dlouhé.. Oni vykládali, že na Vipassaně se praktikují hodinové meditace, v sedě, a většinou tak, že se člověk nesmí pohnout . . .

To byla výzva !!!

Jaké bylo pak mé očištění den za dnem . . . Míň a míň myšlenek, čistá hlava, ... Až jsem nějaký 7mý den vydržela meditovat v tureckém sedu naprosto bez pohybu 1,5 hodiny . . . musím přiznat, že po mnoha meditacích jsem cítila tolik energie, jako bych mohla napájet elektrárnu..:) Krásné je, že ta energie byla ale velmi jemná, ne agresivní..taková smířená, klidná,  i když plující, živá, a čistá... člověk najednou procitá, vidí, slyší a cítí že je... a to vlastně stačí.. Člověk je vděčný , smířený a šťastný . .

Ale jako vše přichází a odchází, vše se neustále mění, takže ani tyhle pocity nejsou bezmezné , ale kolísají, mění se...Vipassana Vás ale naučí to přijímat takové jaké to právě je, bez potřeby to řešit. Prostě víte, že je to přesně takové, jaké to je .. ono se to stejně změní, tak jako vše na světě..takže proč se tím zabývat, stresovat, řešit to ..? Stačí to přijmout a uvedomit si že tak jak to přišlo tak to odejde . .

Vipassanu praktikuji od kurzu skoro denně . .  mívám výpadky. jsou doby, kdy praktikuji  každý den hodinu ráno a hodinu večer . .a pak vůbec...pak občas...

Poznala jsem, že mohu zdravě jíst, pravidelně cvičit, starat se o sebe  .  . . ale to vše skoro nemá význa..má ale! pokud vaše hlava není každý den čištěna od zbytečných názorů a myšlenek a  maglajzu z celého světa, tak se můžete přetrhnout cvičením a zdravou stravou, ale ono to tak nějak nemusí úplňe .. Na své cestě jsem poznala, že je pro mě nejvýznamější a neúčinější očista mysli ... a to každodenní... pokud neděláte očistu mysli, pokud vaše denní hygiena nezahrnuje čištění mysli a všeho toho informačního nepořádku, zahlcení, přehlcení, může být zdravá strava a cvičení k ničemu, ale málo významné . . . Kdo zažije a pozná, ten ví . . .  ale každý jsme jiní . .

Také již vím, že co je pro mě zásadní, nemusí být zásadní pro jiné . . . Proto neříkám, že je metoda vhodná pro všechny, ale pravdou je, že bych si přála, aby každý člověk na světě jednou za svůj život absolvoval 10 denní kurz Viapssany . . .  Na světě by byl větší klid a mír...

V dnešní době už lidé začínají otevírat oči a vážit si svého zdraví i času, mnoho lidí se obklopuje činnostmi, u kterých v podstatě medituje. každý to máme jinak a přesto jsme ve své nedokonalosti tak dokonalí. Každý potřebujem jiné podmínky, ale všichni jsme se narodili svobodní! největší svoboda, podle mých zkušeností je , že si mohu vybrat své myšlenky a svobodně zvolím ty, kterým dám energii a váhu a nechám je tím pádem se zhmotnit a stát skutečnými ... Každý máme v životě tuhle volbu, tuhle svobodu !!

Co je tedy vipassana?

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. Před více než 2500 lety ji znovu objevil Gotama Buddha a začal ji vyučovat jako univerzální prostředek k léčbě univerzálního trápení, jako umění žít. Tato nesektářská technika usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné nejvyšší štěstí plného osvobození. Jejím účelem je úplné vyléčení; ne pouhé léčení nemocí, ale zásadní vyléčení lidského utrpení.

Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

Vyjasní se zákonitosti, kterými se řídí naše myšlenky, pocity, úsudky a vjemy. Přímým prožitkem porozumíme tomu, jak rosteme nebo naopak upadáme, jak utrpení vytváříme nebo se od něj osvobozujeme. V našem životě začne nabývat na významu uvědomělá pozornost, pravdivost k sobě samému, sebeovládání a klid.

Kurzy

Technika se vyučuje na desetidenních pobytových kurzech, během kterých účastníci dodržují předepsaný Řád kurzu, učí se základy techniky a praktikují dostatečně k tomu, aby sami na sobě zakusili její blahodárné výsledky.

Kurz vyžaduje tvrdou a vážnou práci. Výcvik se dělí na tři stupně. První stupeň spočívá v tom, zdržet se v průběhu trvání kurzu zabíjení, krádeže, sexuální aktivity, lhaní a požívání alkoholu a omamných látek. Tyto základní zásady morálního chování slouží ke zklidnění mysli, která by jinak byla příliš rozrušená na to, aby mohla plnit úlohu sebe-pozorování. V dalším stupni se člověk snaží alespoň částečně ovládnout svou mysl tím, že se učí koncentrovat svou pozornost na přirozený, neustále se měnící proud dechu, jak vchází a vychází nosními dírkami. Čtvrtý den je už mysl klidnější a soustředěnější, lépe připravená praktikovat samotnou vipassanu: pozorování pocitů po celém těle, porozumění jejich přirozené podstatě a rozvíjení vyrovnanosti mysli tím, že se na pocity učíme nereagovat. Na závěr, poslední celý den se účastníci učí meditaci soucitné lásky a dobré vůle vůči všem, ve které se všemi bytostmi sdílejí čistotu, kterou v sobě rozvinuli během kurzu.

Celá praxe je vlastně mentální cvičení. Stejně tak, jako používáme tělesná cvičení ke zlepšení tělesného zdraví, vipassana nám může pomoci ozdravit naši mysl.

Protože se tato technika osvědčila jako skutečně prospěšná, klade se velký důraz na její zachování v původní, autentické podobě. Není vyučována komerčně, naopak je nabízena zdarma. Nikdo, kdo se podílí na její výuce, nepřijímá žádnou materiální odměnu. Kurzy jsou bezplatné - studenti nehradí dokonce ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již kurz vipassany dokončili, zakusili na sobě jějí blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost.

Výsledky se samozřejmě dostaví postupně s další souvislou prací. Je nereálné očekávat, že se všechny problémy vyřeší během deseti dnů. Tato doba ale stačí k tomu, aby si člověk osvojil základy vipassany natolik, že ji pak může uplatnit v každodenním životě. Čím více člověk techniku praktikuje, tím více se osvobozuje od utrpení a tím blíže je k dosažení konečného cíle úplného osvobození. I deset dnů může přinést výsledky, které jsou zřejmé a jasně prospěšné pro život.


tady si na stránkách Vipassany můžete přečíst i více

https://www.cz.dhamma.org/cs/


přehled 10 denních kurzů viz odkaz

https://www.dhamma.org/cs/schedules/noncenter/cz

a pokud by vás to zajímalo více, tak rozhodně doporučuji k přečtení

knihu Umění žít, lzeji koupit tady klikni na odkaz)

https://www.knihaumenizit.cz/?