Mandala

Dámská trička
Pánská trička

Moc ráda kreslím mandalu. Vždy se u toho odreaguji a zrelaxuji...Berevně či bez barev, pro lepší náladu sobě i druhým...

Význam mandal

Mandala (sanskrt: मण्डल kolo, oblouk).

slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. V moderních dějinách je mandala dle posvátné geometrie (semeno života) půdorysem nejvyšší budovy světa v Dubaji.

Původně bylo slovo mandala používáno pouze ve staroindickém obřadním jazyce sanskrtu. Ve 20. století se ale jeho používání rozšířilo díky C. G. Jungovi do celého světa. Jung totiž tímto slovem začal označovat nejprve své kruhové kresby a později i kresby svých pacientů a další kruhové ornamenty, které se hojně vyskytují po celé Evropě. Došlo tak k rozšíření významu slova z původně náboženských obrazů z východu na jakékoliv kruhové kresby a ornamenty.

V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Toho využívá i psychologie a psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační pomůcka a jako doplněk k tradiční léčbě.

V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních. Je zde uplatněn princip: "harmonie vznikající na papíře se přenáší do nitra tvořícího" (hojně využíváno v arteterapii). Proces může být podporován také "moudrostí", která je obsažena v jednoduchých obrazcích a která působí na nevědomé úrovni, a to i pokud nejsme s významem obeznámeni. Např. obrazce dle posvátné geometrie obsahují "pravdu" o uspořádání celého našeho světa od jeho stvoření po současnost. Při práci s tímto systémem dochází k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry a k řadě dalších harmonizačních pochodů jako je sjednocení naší mužské a ženské části. Stejně tak indiánské písečné obrazy jsou tvořeny, aby dodaly nemocnému, který je posazen do vlastního středu kruhového obrazce, vědomosti které zapomněl a proto je nemocný.

Mandaly se mohou svým užitím velmi lišit. Vždy záleží na autorovi, kultuře a účelu použití. Mandaly se mohou lišit také tvarově. Známe např. indické jantry, kruh ve čtverci.

Jelikož je mandala nadkulturní symbol, vyskytuje se napříč časem, kulturami, náboženskými i filosofickými systémy. Můžeme se s ní setkat na všech kontinentech, ačkoli ne všude slovo mandala pro označení kruhových obrazců používají.

Mandalu najdeme např.:

 • v Indii: indické jantry jsou sídlem bohů
 • v Tibetu: tibetská mandala je tvořena z písku a po dokončení je ničena
 • v Evropě: v křesťanském období se setkáváme s kruhovými obrazci s Kristem uprostřed kopule chrámu, s labyrintovými mandalami v zahradách a na podlahách kostelů nebo s rozetovými okny nad vstupem do katedrál, mandala dle posvátné geometrie se vyskytovala v chrámech starověkých civilizací
 • v Americe: indiáni používají lapač snů, kruhové štíty proti zlým duchům
 • v Egyptě: egyptskou pyramidu lze považovat za trojrozměrnou mandalu
 • ve starověkých kulturách: kruhové ornamenty posvátné geometrie
 • Tvoření mandaly přináší:
 • zpracování emocí - mandala umožňuje dostat se do kontaktu s vlastními pocity a emocemi a dává tedy prostor pro jejich zpracování

 • zklidnění - kruhový obrazec s harmonicky uspořádanými prvky je předlohou pro duši, která se během kreslení snaží zaujmout stejně harmonický tvar, a proto se zklidňuje

 • získání energie - čas strávený sama se sebou ve vlastním rytmu je léčivý sám o sobě, a pokud si dovolíte ponořit se do tvoření mandal, dostanete se do prožitku přítomnosti, čas plyne zdánlivě rychleji a tělo nabírá sílu a energii

 • získání vhledu - zachycením pocitu do mandaly a možnost jeho prohlédnutí si jako něco "mimo mě" poskytuje možnost změnit to, co mi nevyhovuje (nejprve na papíře a následně i v životě)

 • zpracování šamanské zkušenosti - někdy pochopíme význam symbolů (a často to bývají symboly kruhové) a pocitů až po jejich zachycení na papír

 • zvýšení sebevědomí - po vytvoření mandaly často přichází pocit seberealizace, sebeocenění a spokojení sama se sebou

 • sebeléčení - do mandaly lze vložit energii, kterou právě potřebujete (už to může být léčivé samo o sobě) a výsledek pak můžete na sebe nechat působit jako léčivý obrázek